جشنواره دیالوگ


کافه داســـتان بازینام

۴۵

ششمین جشنواره ادبی اینترنتی دیالوگ به ایستگاه پایانی رسید

ششمین جشنواره ادبی اینترنتی دیالوگ درنخستین روز...

داستان صوتــی

قسمت پنجم

بی پدر؛در رادیو بازینام

قسمت دهم از حواشی هنر اینبار به حواشی صحبت های...

قسمت سوم

پاس گل لیلا اوتادی در رادیو بازینام

حاشیه هنر؛ بررسی صحبت های لیلا اوتادی در برنامه...

سینما

تئاتر

گرافیک و هنرهای تجسمی

گالری

گالری های تهران درنیمه دوم اردی بهشت

گالری های پایتخت در نیمه دوم اردی بهشت ماه میزبان...

۶۵۶۵۶۶۴۵۵۴۵۴nbmnm

برنامه گالری های تهران درروز های بارانی بهار

گالری‌ها، مراکز هنری و فرهنگسراهای تهران با...هنرمندان در شبکه های اجتماعی